In deze Support Policy beschrijven wij de ondersteuning die u van ons mag verwachten bij onze diensten en producten.

Als u vragen hebt over de Support Policy of het niet eens bent met de Support Policy, neem dan contact met ons op vóórdat u gebruik maakt van onze diensten en producten.

De Support Policy wordt van tijd tot tijd geëvalueerd en indien nodig aangepast. Wij adviseren u deze webpagina regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele veranderingen in de Support Policy. Deze versie van de Support Policy geldt met ingang van 1 juni 2017.

Door gebruik te maken van onze website, diensten en producten, dan wel door het verstrekken van persoonlijke informatie en bedrijfsinformatie aan ons, gaat u akkoord met het verwerken van die informatie zoals vermeld in deze Support Policy.

Samenhang met de algemene voorwaarden van New Media Entertainment
Op al onze aanbiedingen, offertes en dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In geval van verschillen tussen de Support Policy en de algemene voorwaarden, gaan de algemene voorwaarden voor.

Hoe maakt u gebruik van onze Support Service?
Support Service wordt uitsluitend geleverd via onze Helpdesk. Wij werken hard aan een uitbreiding van onze servicekanalen, maar op dit moment leveren wij nog geen Support Service via andere kanalen, zoals live chat, Facebook, Twitter en telefoon.

Om gebruik te maken van de Helpdesk moet u een mail sturen naar [email protected] De email en de informatie die u via de Helpdesk instuurt, zijn vertrouwelijk. Uitsluitend u en de medewerker(s) van de Helpdesk zien die informatie.

Wat houdt onze Support Service in?
Wij ondersteunen uitsluitend onze eigen diensten en producten. Onze Support Service omvat hulp bij installatie, configuratie en gebruik. Verouderde diensten en producten worden ondersteund totdat uw abonnement verloopt. Als u een fout ontdekt in onze diensten en producten en u gebruikt de laatste versie, dan kunt u een mail insturen.

Waar geldt onze Support Service niet voor?
De Support Service geldt niet voor diensten en producten die niet door onze geleverd zijn. We zullen ons best doen u zo goed mogelijk te helpen bij problemen met diensten en producten van derden, maar we nemen daarin geen verantwoordelijkheid en we kunnen geen garantie geven dat we u een oplossing kunnen bieden. We kunnen u vragen om diensten en producten van derden die naast onze diensten en producten zijn geïnstalleerd uit te schakelen voordat we in staat zijn u te helpen. Wij geven ook geen algemene ondersteuning voor WordPress. Voor algemene WordPress ondersteuning verwijzen wij u naar de WordPress.org forums.

Maatwerk
Wij leveren onze diensten en producten ‘as is’. Wij passen onze diensten en producten niet aan op de diensten en producten van derden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders met u is afgesproken. Wij ondersteunen ook geen wijzigingen in onze diensten en producten die zijn aangebracht door derden. Een aanpassing is iets dat de werking van onze diensten en producten wijzigt. Wij doen ons best om u te helpen bij problemen met onze diensten en producten die u door derden hebt laten aanpassen, maar nemen daarin geen verantwoordelijkheid en we geven geen garantie dat we u een oplossing kunnen bieden.

Fouten oplossen (bug fixing)
Fouten in onze diensten en producten zullen we zo snel mogelijk opgelost worden. Indien nodig zullen we, naast onze periodieke updates, ook tussentijdse updates uitbrengen om fouten in onze diensten en producten op te lossen.

Vragen
Als u vragen hebt, adviseren wij u eerst te kijken bij FAQ (frequently asked questions). Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen. Dit zijn wel meer algemene vragen en antwoorden. Het kan dus zijn dat de antwoorden niet direct relevant zijn voor uw specifieke vraag. Maar mogelijk vindt u daar al
een antwoord op uw vraag. Vindt u bij de FAQ geen antwoord op uw vraag, dan kunt u zich tot onze Helpdesk wenden.

Algemene informatie
Onze Helpdesk ik bereikbaar via [email protected] Hoewel wij ernaar streven om binnen 24 uur op uw vraag te reageren, kan de werkelijke responstijd variëren en kunnen we bij complexe vragen soms meer tijd nodig om te reageren.

Voor niet-technische vragen, bijvoorbeeld over een factuur of uw account, vragen wij u gebruik te maken van ons [email protected]